Ervaringen zzp’ers met schuldhulpverlening

Nationale ombudsman opent meldpunt

Circa 650.000 mensen in Nederland hebben te maken met problematische schulden. Gevreesd wordt dat dit aantal door de coronacrisis snel zal oplopen. Vooral veel zzp’ers zullen de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten aankloppen.
Daarom start de Nationale ombudsman dit jaar een grootschalig onderzoek. In hoeverre worden zzp’ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening?
De ombudsman opent vanaf 1 maart 2021 een meldpunt voor zzp’ers. Hij roept hen op ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening aan hem te melden. Deze meldingen worden meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp’ers in de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het meldpunt is te bereiken via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl

Eerdere oproep voor betere toegang schuldhulp

Gemeenten moeten schuldhulpverlening aanbieden om hun inwoners uit problematische (schuld)situaties te krijgen. De deur naar schuldhulpverlening moet dan wel wijd open staan. In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp’ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dit niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt hierin expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.

Lees meer.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux