Een eerlijke kans op gezond leven

RVS advies

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft op 7 april het advies ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ gepresenteerd. De kans op een gezond leven is in Nederland niet gelijk verdeeld. In beleid zouden de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden veel centraler moeten komen te staan.

Het maakt uit voor je gezondheid en levensverwachting waar je geboren wordt en waar je woont, welke opleiding je hebt genoten en hoeveel je verdient. Lokaal, regionaal en landelijk wordt al jaren geprobeerd hierin enige verandering te brengen. Tot nu toe zonder dat de gezondheidsverschillen afnemen. Sterker nog, ze lijken toe te nemen. De maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis dragen daar ook nog eens aan bij.

Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil. Steeds meer regionale en lokale programma’s proberen door de aanpak van deze problemen hardnekkige gezondheidsachterstanden tegen te gaan en lopen daarbij tegen obstakels aan. In dit advies worden aanbevelingen gedaan over hoe hiermee om te gaan.

Downloads

Advies Een eerlijke kans op gezond leven.pdf
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux