Toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen

Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht is één van de pioniers die ervaringsdeskundigen in sociale teams inzet. De ervaringsdeskundigen bij BTO vormen samen het Team Ervaringsdeskundigen (TED). Movisie en BTO zijn samen een onderzoek gestart naar de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in sociaal wijkteams. Hieruit blijkt onder andere dat de inzet van ervaringsdeskundigen lijkt bij te dragen aan het gevoel van empowerment van cliënten.

Effecten op cliënten

De onderzoekers merkten op dat de ervaringsdeskundigen op een andere manier in contact zijn met cliënten dan de generalisten. Ervaringsdeskundigen zijn minder oplossingsgericht; de relatie staat voorop, niet de oplossing. De voorbeeldfunctie van de ervaringsdeskundige werkt stimulerend. Ook zijn er aanwijzingen dat cliënten minder snel uitvallen uit de reguliere ondersteuning, De inzet van ervaringsdeskundigen lijkt bij te dragen aan empowerment van de cliënten.

Effecten op generalisten

De ervaringsdeskundigen hebben ook effect op de generalisten, constateren de onderzoekers. De generalisten gingen meer vanuit het cliëntperspectief redeneren, omdat de inbreng van ervaringsdeskundigen tot meer begrip voor de cliënten leidt. Dat heeft een andere bejegening tot gevolg. 
‘Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en generalisten vraagt om een actieve aanpak in de organisatie; het is geen vanzelfsprekendheid’

Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en generalisten vraagt om een actieve aanpak in de organisatie; het is geen vanzelfsprekendheid.

Kwartiermaken van groot belang

Een belangrijke bevorderende factor is dat het inzetten van ervaringsdeskundigen door het management wordt gesteund en onderdeel is van het beleid van BTO. Om het ervaringswerk in organisaties tot bloei te laten komen, is goed kwartiermaken van belang, zo blijkt uit eerder onderzoek van Movisie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux