De mens centraal in de bijstand

Movisie Participatielezing 2021

Thomas Kampen spreekt op donderdagmiddag 17 juni van 15:00-17:00 in een online-bijeenkomst de vierde Movisie Participatielezing uit: ‘De mens centraal in de bijstand’. Thomas Kampen is redacteur van het boek ‘Streng maar onrechtvaardig, de bijstand gewogen’. Steeds vaker wordt de vraag opgeworpen of de mens nog wel centraal staat in de bijstand. Is er zelfs sprake van dehumanisering, en wat verstaan we daar dan onder? En kan het ook anders? De samenleving is immers meer dan economie. Wat betekent het wanneer we de bijstand bezien door een bril van erkenning, vertegenwoordiging en herverdeling van inkomen en arbeid?

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux