De eenmalige energievergoeding

Wat gaat er gebeuren en wanneer?

Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om een compensatie te bieden voor de sterk gestegen energieprijzen. In Utrecht krijgen 23.000 huishoudens een eenmalige energievergoeding van € 800,-. Het maakt niet uit hoe hoog de energierekening is. Iedereen die in aanmerking komt voor de eenmalige energievergoeding, krijgt deze gewoon.

Een groep krijgt het automatisch

De eerste betalingen zijn begin april gedaan. Een groep huishoudens kreeg het geld op zijn rekening gestort. Dat zijn mensen die een uitkering krijgen van de gemeente Utrecht. Het gaat om bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, IIT of, uitkeringen in het kader van levensonderhoud BBZ 2004. De eenmalige € 800,- komt bij hen automatisch op de bank van één persoon in een huishouden.

Andere rechthebbenden moeten het aanvragen

Maar er zijn nog meer mensen die in aanmerking komen. Iedereen met een inkomen tot 125% van het minimuminkomen krijgt de eenmalige energievergoeding. Mensen die bijvoorbeeld een U-pas hebben, komen zeker in aanmerking voor de energievergoeding. Dat gaat alleen niet automatisch. Ze moeten deze zelf aanvragen. Dat kan vanaf eind april via deze pagina.
Het aanvraagformulier staat op zijn laatst 5 mei 2022 op die website. U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs te hebben dat uw energiekosten zijn gestegen. De gemeente controleert wel of u een inkomen hebt tot 125% van het sociaal minimum. Het bedrag dat u maximaal aan inkomen mag hebben, leest u ook op zijn laatst 5 mei op de website.

Wie komen niét in aanmerking?

Goed om te weten is dat dak- en thuislozen, mensen die in een instelling wonen, studenten en jongeren niet in aanmerking komen voor de eenmalige energievergoeding. Een uitzondering hierop zijn jongeren die wel woonkosten hebben maar geen financiële hulp kunnen krijgen van hun ouders.

Beslagverbod

De eenmalige energievergoeding is een vorm van bijzondere bijstand en daarom niet vatbaar voor beslag. Omdat de eenmalige energievergoeding onder het beslagverbod valt, hoeven ontvangers zich daarover verder geen zorgen te maken. Het kan wel zijn dat er bankbeslag gelegd wordt op het moment dat de € 800,- net gestort is.  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende deurwaarder.

Als u mensen kent die hierover vragen hebben, dan kunnen ze contact opnemen met een van de buurtteams, hun eigen hulpverlener of de gemeente via 030 – 286 52 11. Dan worden ze snel verder geholpen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux