Corona en mensen met armoede en schulden in de stad Utrecht

Update maatregelen coronavirus Utrecht

Vorige week stuurden we vanuit de Landelijke Armoedecoalitie een oproep naar het Kabinet om de financiële gevolgen van de corona-maatregelen voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beperken. Wij ontvingen hierop een grotendeels positief antwoord. Onderstaand nog een overzicht.

  • Het kabinet roept alle betrokken partijen op om zich coulant op te stellen en begrip en bereidheid te tonen om in deze moeilijke periode gezamenlijk tot een oplossing komen.
  • Er vinden geen huisuitzettingen plaats en afsluiten van gas, licht, water en telefonie, tenzij er sprake is van criminaliteit of misbruik.
  • Het kabinet roept organisaties, zoals UWV, gemeenten, CJIB, incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders op ruimhartig rekening te houden met omstandigheden en effecten van het coronavirus.
  • Ook geeft het kabinet aan dat als je je boete niet kunt betalen bij overtredingen van de wet, het belangrijk is dit aan het CJIB te melden, zodat de betaling tijdelijk wordt aangepast of uitgesteld. Als je een lopende betalingsregeling niet kan nakomen in deze periode, dan stelt het CJIB zich coulant op!
  • Het kabinet heeft een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voorgesteld, waarmee werkgevers hun werknemers in dienst kunnen houden. Voor degenen die toch een beroep op bijstand moeten doen wordt gekeken hoe de aanvraagprocedure van bijstand zo snel mogelijk kan verlopen, om te voorkomen dat mensen zonder middelen van bestaan komen te zitten.

  • Beperken eigen risico zorgverzekering. Ook heeft het kabinet met ZN overlegd over het belang van een flexibele houding mbt het betalen van het eigen risico. ZN wil graag maatwerk bieden en rekening houden met de (veranderde) situatie van de verzekerde. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat verzekerden zelf contact opnemen met hun zorgverzekeraar.

  • Het Utrechtse loket om bijstand aan te vragen voor zzp-ers is te vinden via: https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux