Compensatie stijgende energieprijzen

In de afgelopen maanden zijn de prijzen van energie explosief gestegen. Veel mensen kunnen daardoor in financiële problemen komen. Het kabinet heeft daarom besloten om compensatieregelingen te maken.

Verlaging energiebelasting

Eerst werd al besloten de energiebelasting te verlagen, waardoor iedereen een minder hard stijgende rekening krijgt. Dat verschilt per huishouden, maar gemiddeld scheelt dat 400 euro in 2022.

Categoriale bijstand voor energiekosten

Half december kwamen daar compensatieregelingen voor mensen met een laag inkomen bij. De Rijksoverheid stelt 200 miljoen euro beschikbaar om mensen met lage inkomens een bedrag te geven. Het richtbedrag per huishouden is € 200.
De gemeenten voeren het uitkeren van deze tegemoetkoming uit, als categoriale bijstand. Mensen die een bijstandsuitkering hebben zijn sowieso in beeld en krijgen het bedrag automatisch; zij hoeven het niet aan te vragen. Ook andere mensen met lage inkomens komen  in aanmerking. Vermoedelijk hanteert de gemeente Utrecht daarbij de grens van 125% van het sociaal minimum. Deze mensen moeten wel een aanvraag doen. In januari zullen de VNG en Divosa een informatiecampagne starten om dit onder de aandacht te brengen. Ook de gemeente zal hierover gaan communiceren.
De uitbetaling zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Energiebesparende producten en energieadviezen

Het Rijk stelt ook 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor energiebesparende producten en energieadvies aan kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning. Het gaat dan onder meer om gratis energieboxen, waarvoor meer mensen in aanmerking zullen komen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux