Torentje, Parlement

Brief over gevolgen coronacrisis

Landelijke Armoedecoalitie schrijft Tweede Kamer

De Landelijke Armoedecoalitie heeft de woordvoerders sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede Kamer een brief gestuurd om de urgentie te benadrukken van het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis. Dit ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De coalitie komt met een reeks concrete aanbevelingen rond zes kernpunten:

  1. Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
  2. Geen onnodige verhoging van schulden;
  3. Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
  4. Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
  5. Verminder de woon- en energielasten voor minima;
  6. Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.

Volgens de laatste ramingen van de Europese Commissie duurt het herstel van de economie na corona langer dan verwacht. Het betekent dat we rekening moeten houden met alarmerende cijfers. Eén op de zes huishoudens verwacht een inkomensachteruitgang van 30 procent of meer. Het aantal huishoudens met problematische schulden (betalingsachterstanden die de komende jaren niet kunnen worden voldaan) zal toenemen van ca. 650.000 in 2020 naar mogelijk 1 miljoen in 2021.

De groepen die al voor de coronacrisis in de problemen zaten, worden door corona extra getroffen. Bovendien komen er in deze crisis nieuwe groepen bij. Zij moeten terugschakelen in hun uitgavenpatroon, terwijl ze dat èn niet gewend zijn, maar ook vaak niet zomaar kunnen omdat sommige uitgaven zoals bestaande woonlasten niet snel omlaag te brengen zijn. Deze groep kent bovendien de weg naar de financiële zorgverlening en het sociale domein niet, waardoor de kans groot is dat zij te laat aan de bel zullen trekken.

De Landelijke Armoedecoalitie komt in de brief op de zes genoemde terreinen met gedetailleerde beleidsvoorstellen.
Klik hier om de hele brief te lezen.


De Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn:

ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.

De kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux