Bijverdienpremie verhoogt uitstroom naar werk

Positieve resultaten in Amsterdam

Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de uitstroom naar werk van Amsterdamse bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het Amsterdamse bijstandsexperiment die eind mei verscheen. Dit experiment is niet onderdeel van de experimenten in Utrecht, Groningen, Tilburg, Deventer, Nijmegen en Wageningen waarover onlangs werd gerapporteerd aan staatssecretaris Van Ark (klik hier voor berichten daarover).

In Amsterdam wordt sinds 2018 geëxperimenteerd met de mogelijkheid bij te verdienen in de bijstand. Deelnemers in de experimenteergroep blijken nu ruim twee keer vaker dan de controlegroep uit te stromen naar werk. Dat lukte bij 18 procent van de deelnemers, tegenover 8 procent bij de referentiegroep. Daarnaast starten deelnemers aan het experiment vaker (27 procent van de deelnemers) met parttime werk naast de uitkering.
De lagere bijstandslasten blijken de kosten van de premie ruimschoots te compenseren. De bijverdienpremie in het experiment bedraagt 50 procent van het inkomen dat bijstandsgerechtigden bijverdienen, tot maximaal 200 euro per maand.
Vooral 50-plussers hebben baat bij de verruiming van de bijverdienpremie. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) pleit n.a.v. de resultaten voor een aanpassing van de Participatiewet.
Het experiment in Amsterdam loopt nog tot maart 2021.

Lees meer over dit onderzoek.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux