Bestaanszekerheid staat ernstig onder druk!

Brief Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie luidt de noodklok. Voor ruim 1 miljoen inwoners van Nederland staat de bestaanszekerheid ernstig onder druk. Daarom stuurde de coalitie op 5 november een brief aan de Tweede Kamer om bij het komende Algemeen Overleg over armoede en schulden op 11 november aanstaande dringende aandacht te geven aan deze problemen.

Mensen die nu al dagelijks worstelen met de vraag hoe de rekeningen betaald kunnen worden dreigen nu in ernstige problemen terecht te komen, doordat:

  • vaste lasten te fors stijgen
  • lopende schuldregelingen niet flexibel zijn
  • de compensatieregeling van € 400,- per jaar voor alle huishoudens ernstig te kort schiet

De Landelijke Armoedecoalitie pleit voor een aantal spoedmaatregelen en voor structurele maatregelen om de bestaanszekerheid van burgers met lage inkomens te verbeteren.

Klik hier om de brief te downloaden

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux