Bestaanszekerheid is broodnodig!

Bied mensen met een laag inkomen perspectief

De Landelijke Armoedecoalitie heeft op 25 april het document ‘Bestaanszekerheid is broodnodig!’ verstuurd naar alle politieke partijen, de Tweede Kamerleden en de verkiezingsprogrammacommissies. Met deze notitie wil de coalitie duidelijk maken wat belangrijk is om in de programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 op te nemen, om mensen met een laag inkomen perspectief te bieden.

Het advies aan de politieke partijen bevat de volgende zes aanbevelingen, die in de notitie worden uitgewerkt:

  1. Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
  2. Stop onnodige verhoging van schulden;
  3. Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
  4. Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
  5. Verminder de woon- en energielasten voor minima;
  6. Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.

De komende tijd zal de Armoedecoalitie gesprekken voeren met Kamerleden en verkiezingsprogrammacommissies om te pleiten voor nadrukkelijke aandacht voor de punten uit ‘Bestaanszekerheid is broodnodig!’.
Klik hier om de notitie te downloaden.

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken.
Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, AVS, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), COMO, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.
De kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de coalitie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux