Armoedecoalitie schrijft gemeenteraad

Reactie op Minima Effect Rapportage 2020

Op 8 oktober spreekt de raadscommissie van de gemeenteraad over de Minima Effect rapportage 2020. Deze is eerder besproken in de platformbijeenkomst en de stuurgroep van de Armoedecoalitie. Op basis daarvan hebben wij een brief met aandachtspunten bij de politiek onder de aandacht gebracht. De belangrijkste punten:

  1. Hou oog voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.
  2. Mensen die net boven de U-pasgrens zitten, vallen buiten diverse regelingen (zoals U-polis, U-pas en vrijstellingen op scholen voor de vrijwillige ouderbijdrage). Toch hebben bijvoorbeeld tweeverdieners en grote gezinnen soms grote kosten,. Om die reden vragen wij om de U-pas grens geleidelijk af te schalen, vergelijkbaar met hoe het Rijk is omgegaan met de grens voor de huurtoeslag.
  3. Kom tegemoet aan gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar.
  4. Het U-pas kindbudget is niet toereikend. Maak daarom het U-pas kindbudget toereikend voor de noodzakelijke uitgaven per kind, zoals noodzakelijke spullen voor school, vervoer en tenminste deelname aan een sport- of cultuurclub.
  5. Garandeer basiszekerheid voor mensen, o.m. bij mensen die aan het werk gaan.
  6. Heb oog voor het belang van immateriƫle armoede.
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux