Armoedecoalitie analyseert verkiezingsprogramma’s

De Armoedecoalitie Utrecht heeft een analyse gemaakt van de programma’s van 15 Utrechtse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. In een helder overzicht wordt aangegeven hoeveel belang partijen hechten aan beleidspunten in het sociale domein.

In een overzichtelijk schema wordt met kleuren aangegeven of partijen veel of weinig inzet willen zien op een groot aantal punten in deze categorie├źn:

  • Schuldenaanpak
  • Bestaanszekerheid
  • Woon- en energielasten
  • Gezondheid
  • Digitale kloof
  • Gelijke kansen jonge mensen
  • Werken en leren
  • Dakloosheid

KIik hier om de program-analyse te lezen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux