Armoede en schulden na corona

Armoede en schulden na corona

Platform31 schrijft in het rapport ‘Armoede en schulden na corona’ wat gemeenten kunnen doen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. In de afgelopen jaren bleef er – ondanks economische voorspoed – een aanzienlijke groep inwoners achter met financiële zorgen. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met hoge vaste lasten, werkloosheid, onzekere inkomsten of schulden. Het is de verwachting dat de coronacrisis ervoor zorgt dat deze groep groter en diverser wordt, bijvoorbeeld doordat meer zelfstandigen inkomsten verliezen. Dit vraagt lokale beleidsmakers die zich bezig houden met armoede- en/of schuldenproblematiek (opnieuw) na te denken over hun beleid.

Het rapport behandelt vier thema’s:

  1. Bestrijden van armoede: Verklein niet-gebruik minimavoorzieningen, omscholing en begeleiding naar werk. Voorkom grotere (school)achterstanden onder kinderen en jongeren in armoede.
  2. Preventie en vroegsignalering: Haal signalen van betalingsachterstanden op bij vaste lasten partners én bij partners in de stad en wijk. Doorbreek taboe op armoede. Ben zichtbaar en toegankelijk voor ‘nieuwe’ schuldenaren.
  3. Sociale incasso: Geef vertrouwen aan inwoners en incasseer sociaal. Stimuleer schuldeisers hetzelfde te doen.
  4. Effectieve schuldhulpverlening: Versnel de schuldenaanpak waar mogelijk, heb aandacht voor de diversiteit tussen schuldenaren en breng de dienstverlening voor ondernemers op orde.
  • Klik hier om de samenvatting van het rapport te lezen.
  • Klik hier om het hele rapport te downloaden.
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux