Als verrekenen een beperking is

Voor mensen met een uitkering is werken niet altijd een bron van inkomsten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is de aanjager van het onderzoek, omdat daar tal van signalen binnenkwamen dat er veel mis gaat.

Maar liefst 61% van de werkende respondenten komt in financiële problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. 92% ervaart onzekerheid over hun inkomen en daardoor stress. Dit heeft consequenties voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Het ministerie van SZW, UWV en Divosa nemen de inzichten uit het onderzoeksrapport serieus.

Signalen uit de praktijk

Als mensen vanuit de Participatiewet, Wajong, WIA of WAO gaan werken, moet het loon worden verrekend met de uitkering. UWV of de gemeente bekijkt dan hoeveel iemand heeft verdiend en berekent op basis daarvan hoe hoog de aanvullende uitkering moet zijn.
UWV heeft, op verzoek van de LCR, subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de aard en omvang van de problemen rond inkomstenverrekening. Het is voor het eerst dat er zo grootschalig en diepgaand onderzoek naar deze problematiek is gedaan. Zowel de beleving van de doelgroep als de werkwijzen van UWV en gemeenten zijn hierin in kaart gebracht.

Uitkomsten

De concrete financiële problemen voor 61% gaan over minder geld beschikbaar hebben voor boodschappen, vaste lasten niet kunnen betalen of geld moeten lenen bij familie of vrienden. 92% van de werkende respondenten geeft aan onzekerheid en stress te ervaren. Eén van de respondenten merkt op: ‘Mijn brievenbus is een doos van Pandora. Elke dag kan er iets inzitten dat op z’n minst ontwrichtend is. Elke dag kan er iets in zitten dat voor maanden aan problemen zorgt.’
Mensen hebben aangegeven afhankelijker te zijn geworden van hun omgeving of vertellen dat ze bang zijn voor een verandering in hun salaris, door een loonsverhoging of een bonus. Eén op de drie liet weten hun uren niet te willen uitbreiden of niet opnieuw aan de slag willen als hun huidige baan stopt. Zorgen over de inkomstenverrekening hebben ook effect op de groep die (nog) niet werkt. Een derde van deze groep durft de stap naar werk hierdoor niet aan. Daarmee gaat arbeidspotentieel verloren.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux