Als de overheid faalt

Terugkijken uitzending 4 maart

Op 4 maart 2021 vond de uitzending van de LCR & Pakhuis de Zwijger plaats: ‘Als de overheid faalt’.

Drama’s rondom de toeslagen, en dan de laatste uitkomsten van de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties (TCU). De conclusies zijn steeds: de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid holt achteruit. De nadruk ligt op het controleren van burgers en niet op het bieden van bestaanszekerheid. Hoe kunnen we de menselijk maat terugbrengen in de uitvoering? Hoe geven we burgers meer inspraak? En welke rol kunnen cliëntenorganisaties daarin spelen?

In deze uitzending in de reeks ‘Nieuwe solidariteit’ komen Amma Asante, vice-voorzitter Nevin Özütok van de TCU en WRR-onderzoeker Anne-Greet Keizer aan het woord. En twee vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties: Willem Hamminga en Kees Veerman.

Kijk hier de uitzending terug:

Ook de uitzending ‘Werken met een uitkering werkt niet’, van 26 februari, is nog terug te kijken:

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux