Alliantie Kinderarmoede 2 jaar

Bijeenkomst 15 april

Dit voorjaar bestaat de Alliantie Kinderarmoede 2 jaar. Dat wordt gevierd op donderdag 15 april van 14.30 – 16.30 uur. De Alliantie is inmiddels een netwerk van 265 zeer diverse organisaties met één verbindende doelstelling: in 2030 geen kind meer de dupe van armoede.

Tijdens een online bijeenkomst kijken we terug en vooruit. We staan stil bij wat we bereikt hebben en waar we naartoe werken. We presenteren een gemeenschappelijk denk- en werkkader in de vorm van een verandertheorie. Deze verandertheorie is ontwikkeld in dialoog met partners.

Werkagenda

We gaan aan de slag met een werkagenda die bestaat uit 10 opgaven. De 10 opgaven zijn gebaseerd op wat we met elkaar weten en zien dat nodig is, in het doorbreken en voorkomen van kinderarmoede. Als partner word je uitgenodigd om aan één of meerdere opgaven bij te dragen. Ieder vanuit een eigen expertise en perspectief. Met elkaar brengen we publiek en privaat, landelijk en lokaal, wetenschap en praktijk en ervaringskennis samen. 

Aanmelden

Om deel te nemen aan deze bijeenkomst moet je van te voren aanmelden. Klik hier voor het formulier.
In het aanmeldformulier krijg je een keuze:

  1. Wil jij in een deelsessie meteen aan de slag met één van de opgaven? Kies dan één van de deelsessies. Een korte toelichting op de opgaven lees je hier.
  2. Je kunt ook van de gelegenheid gebruik maken om kennis te maken met andere partners. Schrijf je dan in voor het speeddaten.

Website Alliantie Kinderarmoede

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux