Aanvullende brief Landelijke Armoedecoalitie aan Kamer

Op 6 oktober is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het armoede- en schuldenbeleid. In aansluiting op een brief van 19 september, brengt de Landelijke Armoedecoalitie een aantal aanvullende punten onder de aandacht van de leden van de Tweede Kamer.

In het kort:

  • Bereken de gevolgen maatregelenpakket Prinsjesdag, energieplafond en verhoging kindgebonden budget door
  • Specifieke aandacht nodig voor mensen met een chronische ziekte en beperking
  • De energielasten zijn niet het enige probleem, de prijzen voor veel boodschappen zijn met 25% gestegen
  • Bied rechtsgelijkheid
  • Zorg dat de hervorming van de huurtoeslagwijziging leidt tot verbetering ipv verslechtering van de inkomenssituatie van de huurtoeslagontvangers
  • Maximeer de woon- en energielasten
  • Verruim de bijverdienregeling en creĆ«er een bufferzone voor huishoudens
  • Pas sociaal incasseren ook toe bij opdrachtgevers van incasso

Lees de nadere uitwerking van deze punten in de brief.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux