Aanpak koopkracht- en energiecrisis

Brief B&W aan gemeenteraad Utrecht

Op 16 september hebben burgemeester en wethouders van Utrecht een beleidsbrief gestuurd over de alarmerende situatie waarin torenhoge inflatie, dito energieprijzen en driegende tekorten aan energie de bestaanszekerheid van minima, maar ook steeds vaker van middeninkomens, bedreigen.

In de brief schetsen de verantwoordelijke wethouders de crisissituaties en hoe zij bij het Rijk aandringen op nationaal en Europees beleid. Maar de kern van de brief betreft de nieuwe maatregelen die voor Utrecht voorgesteld worden.

Nieuwe maatregelen om de koopkrachtcrisis te bestrijden

Hieronder een korte opsomming van voorgenomen maatregelen.
Klik hier voor de complete tekst van de raadsbrief.

  • Verruiming van de bijzondere bijstand voor energievergoeding. De energietoeslag van 1300 euro is in verschillende situaties voor mensen niet voldoende. De regeling wordt verruimd. Inwoners met een inkomen tot 200% van het wettelijk sociaal minimum zonder draagkracht, die de eindafrekening energie niet kunnen betalen kunnen die rekening vanaf 1 oktober bij de gemeente indienen.
  • Extra inzet op communicatie. De gemeente werkt er hard aan dat de bestaande regelingen toegankelijk en bekend zijn onder Utrechters. In oktober start een langlopende campagne, die gedurende het gehele jaar verschillende armoederegelingen onder de aandacht brengt.
  • De gemeente gaat snel in gesprek met partners in de stad zoals Stichting Voedselbank Utrecht, JOu, Dock en Buurtteam om te bespreken wat nodig is, wat zij kunnen doen en waar wij als gemeente een rol kunnen vervullen.
  • De gemeente is ook in gesprek met Stichting Leergeld om een kledingpas uit te reiken aan kinderen in kwetsbare gezinnen.
  • Energieboxen en fixteams in de wijken en een energiebox voor studentenwoningen: huis-aan-huis bezoeken en fixteams in de wijken om de energiebox aan bewoners uit te reiken.
  • Spouwmuur- of vloerisolatie voor huiseigenaren met een minimuminkomen
  • Communicatiecampagne voor bewoners. Komend najaar een stevige communicatiecampagne, in meerdere talen, om alle inwoners te attenderen op alle (subsidie)mogelijkheden die de gemeente en het Rijk bieden om energie te besparen.
  • Er zijn doelgroepen die tot nu toe buiten beeld blijven als het gaat om energie te besparen. Zo zijn er weinig instrumenten om de particuliere verhuurders aan te sporen om energiemaatregelen aan de woning te nemen. De huurders kunnen de energiebox krijgen, maar het nemen van maatregelen aan een woning is afhankelijk van de bereidheid van de eigenaar. De gemeente denkt na over opties om ook hier een versnelling te krijgen. B&W willen niet wachten tot er in 2030 een verbod komt op het verhuren van woningen met een laag energielabel.

Lees de hele raadsbrief >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux